http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Akreditované kurzy

Akreditované kurzy
PTK-ECHO Services ponúka všetkým záujemcov o odborné sebavzdelávanie profesijne zamerané kurzy z rôznych oblastí. Ich tradícia siaha k tzv. rekvalifikačným kurzom, ktoré prinášali a stále prinášajú zvyšovanie odbornosti ľudí a ich lepšie uplatnenie na trhu práce.

Akreditované kurzy sú ukončené odbornou skúškou a získaním certifikátu –
"Osvedčenia o získanom vzdelaní."


Aktuálny zoznam akreditovaných kurzov PTK-ECHO:

  • Osobné počítače
  • Účtovníctvo s využitím PC
  • Kuchár
  • Čašník
  • Murár
  • Klampiar

 
Viac informácií

T: +421-905-745538 | treningy@ptkecho.sk