http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Hotelový manažment

Hotelový manažment
Pozvánka:
MODERNÝ HOTELOVÝ MANAŽMENT 2017-18
V PONUKE PRE VÁS!

Prihlasujte sa už teraz a ušetrite na kurzovnom!

Najčerstvejší absolventi kurzu - jún 2017, BratislavaAbsolventi kurzu - jún 2016


Absolventi ročníka 2014-15 - Hotel Echo, Bratislava (jún 2015)


Absolventi ročníka 2013-14 s "Osvedčením o získanom vzdelaní" po absolvovaní záverečných skúšok. 
jún 2014, Hotel Echo, Bratislava                    
Charakteristika:
Jednoročné (2 semestrálne) kombinované štúdium organizované v spolupráci so Zväzom hotelov a reštaurácií SR. Špecializovaný kurz akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre všetkých záujemcov o vzdelanie v oblasti hotelierstva.

Rozsah:
Akreditácia v rozsahu 720 h. (6 modulov) – prebieha od októbra do júna

Cieľ:
Frekventanti štúdia získajú moderné teoretické aj praktické poznatky z oblasti kontroly a riadenia ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, manažmentu prevádzky a služieb, personálneho - komunikačného manažmentu, finančného a gastronomického manažmentu. Účastníci štúdia si doplňujú a rozširujú svoje poznatky z oblasti hotelového manažmentu a konfrontujú ich so svojou praxou, prípadne (ak ešte len zamýšľajú aktívne pôsobiť v oblasti hotelierstva) využijú tieto poznatky pri ich aplikácii v budúcej praxi.

Ukončenie:
Kurz-štúdium je ukončený záverečnou skúškou a získaním „Osvedčenia o získanom vzdelaní“.

Galéria - Z predchádzajúcich ročníkov:
   

    

    


Kontakt
T: +421-905-745538 | marek.bickos@ptkecho.sk