http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Kariéra

Kariéra/preklady
V prípade, že máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou PTK-ECHO Services alebo Public Services v oblasti prekladateľský alebo tlmočníckych služieb, neváhajte a zašlite nám svoj profesijný životopis. Prosím zamerajte sa v ňom na tieto body:
  • dĺžka praxe v oblasti prekladateľstva alebo tlmočníctva
  • jazyková škála (primárny jazyk, sekundárny jazyk, najčastejšie jazykové kombinácie)
  • odvetvie, v ktorom máte skúsenosti
  • referencie

Svoje CV zašlite na
preklady@ptkecho.sk (Vec: Spolupraca)

Na základe Vášho CV Vás budeme kontaktovať pre ďalšie informácie a postup.


Kontaktujte nás:
T: 0907-789414 | E: preklady@ptkecho.sk