http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Ponuka služieb

Ponuka služieb/Jazyková škola
 Pri príprave koncepčného jazykového vzdelávania vychádzame z potrieb našich klientov-partnerov a ich stratégie. Na základe personálneho a jazykového auditu, ktorého súčasťou je úvodné testovanie účastníkov kurzu a ich zadeľovanie do jazykových úrovní a skupín nasadíme skúseného lektora/lektorku a nastavíme vzdelávanie.

 

Sledujeme priebeh a progres vzdelávania u našich klientov, vyhodnocujeme jazykové kurzy priebežne aj na záver. Kurzy sú ukončené podľa želania klientov, najčastejšie záverečným testom – pri celoročných kurzoch aj objektívnym testovaním.

 

Jazykové vzdelávanie PTK-ECHO je zároveň akreditované MŠ SR, takže všetci účastníci kurzov v závere zísakavajú certifikát - Osvedčenie o získanom vzdelaní v danej jazykovej úrovni (A1-C2). Samozrejme, ako také vychádza zo štandard Spoločného európskeho referenčného rámca, čomu je prispôsobené nastavenie skupín, hodinová dotácia a obsah kurzov.

 

 

Otázky?

T: +421-(0)905-531477 | E: kurzy@ptkecho.sk