http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Ponuka

Ponuka
PTK-ECHO ponúka komplexné služby v oblasti jazykového a profesijného vzdelávania, dizajnuje rozvojové riešenia pre firmy a spoločnosti, ktoré sú výsledkom ich potrieb a v súlade s ich víziou a stratégiou.

Naša Jazyková škola PTK-ECHO sa zameriava na firemné jazykové kurzy. Rozumieme jazykovému vzdelávaniu (jazyky učíme už od roku 1990) a sme presvedčení o jeho nutnosti pre prosperitu akejkoľvek spoločnosti. Všetci naši lektori čerpajú z bohatej praxe vo výučbe jazykov pre konkrétne firmy a spoločnosti.

PTK-ECHO Services pokračuje v cennej tradícii prekladateľských a tlmočníckych služieb PTK-ECHO, ktorá siaha do roku 1990. Prekladáme a tlmočíme v rôznych jazykových variantoch, zabezpečujeme kvalitné a pohotové riešenia pre jednotlivcov aj firmy.

Dnešná Profesijná Akadémia PTK-ECHO má svoje korene v rekvalifikačných kurzoch profesijného zamerania akreditovaných Ministerstvom školstva SR z 90-tych rokov. 
Pôvodné portfólio rekvalifikačných kurzov sa dodnes rozšírilo o systematické vzdelávanie v nasledujúcich hlavných odvetviach: 
  • hotel a gastro
  • informačné technológie
  • technika
  • priemysel
  • logistika
  • manažment
  • marketing
  • ekonomika a financie
  • právo
  • jazyky


PTK-ECHO Services zabezpečuje svojim klientom kvalitu vzdelávacích-tréningových programov pestovaných už viac než 20 rokov. Našimi partnermi sú spoločnosti a firmy rôzneho zamerania, ale aj fyzické osoby-samoplatci.