http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Profesijná akadémia

Profesijná akadémia
Profesijná Akadémia je názov pre programovú skupinu PTK-ECHO orientujúcu sa na odborné vzdelávanie a osobnostný rozvoj ľudí, či už individuálne alebo v rámci korporácií a inštitúcií. Súčasťou Profesnej Akadémie sú firemné tréningy a odborné  kurzy, akreditované kurzy-rekvalifikácie, hotelový manažment, gastrosemináre, či iné profesijné vzdelávanie.

 

Hlavnými odvetviami pre odborné vzdelávanie sú:

 

  • manažment
  • soft skills
  • osobnostný rozvoj
  • logistika
  • hotelierstvo
  • gastro
  • informačné technologie
  • HR manažment

 

 

Vzdelávacie moduly a produkty PTK-ECHO- Profesijná Akadémia sú určené všetkým záujemcom o moderné poznatky z jednotlivých oblastí, ktoré sú zastrešované lektormi, trénermi a coachami ako praktickými odborníkmi v danej oblasti s bohatými trénerskými skúsenosťami.

 

 

Otázky? Neváhajte a pýtajte sa:

T: +421-905-745538 | treningy@ptkecho.sk