http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Štruktúra

Štruktúra

PhDr. Elvíra Chadimová
generálna riaditeľka Group PTK-ECHO

Mgr. Vladimíra Chadimová
riaditeľka - PTK-ECHO Services a Public Services s.r.o.

Tomáš Chadim
riaditeľ – Hotel Echo

RNDr. Pavel Spišiak
Riaditeľ – Súkromné slovanské gymnázium

Mgr. Marek Bičkoš, PhD.
obchodný riaditeľ – PTK-ECHO Services a Public Services s.r.o.

Alica Hlavatá
account manager

Janka Uhlíková
ekonomické oddelenie