http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Vízia

Vízia
Veríme v koncept celoživotného vzdelávania. Ponúkame firmám a spoločnostiam partnerstvo v oblasti vzdelávania, tréningov, kurzov a služieb spojených s celkovým rozvojom a prosperitou.

PTK-ECHO Services je firma postavená na pevných základoch a bude oporou pre našich partnerov aj v budúcnosti. Poznatky získavané praxou sa premietajú opäť do praxe a ich dynamika a aktuálnosť je tak zachovaná.

Našou víziou je pokračovať v tradícii započatej v roku 1990 a prinášať kvalitné komplexné služby v oblasti vzdelávania aj pre ďalšie generácie a stať sa jednotkou v oblasti celoživotného vzdelávania.