Firemné interné tréningy

PTK-ECHO Services je partnerom pre rozvojové riešenia manažmentu a zamestnancov svojich klientov. Firemné tréningy – t.j. tréningy dizajnované na mieru danej spoločnosti podľa jej potrieb a stratégií – sú prirodzenou súčasťou širšieho procesu, ktorý dokáže pokryť PTK-ECHO Services.

Súčasťou procesu spolupráce je:

  • spoločné identifikovanie problému-slabého miesta vo fungovaní firmy
  • pomenovanie cieľových skupín pre danú oblasť
  • výber témy pre tréning
  • určenie času, miesta a rozsahu tréningu
  • focusovanie cieľovej skupiny
  • organizácia tréningu
  • vyhodnotenie tréningu
  • refresh

Hlavný prínos firemného tréningu spočíva v efektivite a úspore času a peňazí pre našich partnerov. Tréningové dni sú zamerané konkrétne na daný problém a pre danú cieľovú skupinu. Navyše, riešia sa konkrétne a do hĺbky otázky danej spoločnosti pre zamestnancov spoločnosti, čím sa posun smerom vpred urýchľuje.

 
Pre osobné stretnutie kontaktujte:

Mgr. Marek Bičkoš, PhD., obchodný riaditeľ

+421-905-745538 | marek.bickos@ptkecho.sk