Referencie

REFERENCIA NA KURZ

MODERNÝ HOTELOVÝ MANAŽMENT

Na kurz Hotelový manažment v ročníku 2016-2017 nás prihlásil zamestnávateľ, Slovenské Liečebné Kúpele Piešťany a.s. Bola nás skupina 5 kolegov z rôznych 3, 4 a 5* hotelov. Cieľom kurzu bolo zdokonalenie v rôznych oblastiach manažmentu, od komunikácie s hosťom a kolegami, cez marketingový a finančný management, až po animácie v cestovnom ruchu a gastronomický manažment, kde sme si mohli vyskúšať napríklad aj obyčajné varenie, od šúpania zemiakov až po prípravu kalkulácií a výpočtu food costu, resp. predajnej marže. Okrem profesionality, ktorú nám bezpochybne každý prednášajúci predviedol v najvyššej možnej miere, by som rád podotkol, že počas kurzu sme okrem teórie získali množstvo skúseností z pútavých príbehov každého prednášajúceho, z ktorých sme si odniesli množstvo rád a ponaučení. Nedá sa nespomenúť ani skvelý kolektív účastníkov kurzu, v skupine sa nadviazalo množstvo priateľstiev a takisto možných budúcich spoluprác.

Osobne odporúčam každému, kto sa chce posunúť ďalej.

Michal Kunst
Danubius Health Spa Resort Esplanade****
Front Office Manager
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.


Kurz „Moderný hotelový manažment“ od PTK-ECHO GROUP hodnotím naozaj pozitívne. V hotelierstve pôsobím pár rokov, avšak nemám absolvovanú školu, ktorá by sa venovala tejto oblasti. Na základe kladných recenzií a osobných odporúčaní som sa rozhodol prehĺbiť teoretické poznatky z oblasti hotelierstva práve v tomto komplexnom kurze. Nebolo to však iba o teórii, pretože samotný kurz je veľmi praktický. Lektori sú odborníci z brandže. Sú to ľudia, ktorí sa aktívne hotelierstvu venujú a dokážu svoje skúsenosti posunúť ďalej na študentov. Kurz ma nesmierne obohatil po viacerých stránkach a teším sa ako budem môcť nové vedomosti aplikovať do praxe v každodennej prevádzke ubytovacieho zariadenia.

Dušan Lukáč
Sales & Marketing Manager
Hotel Grand Žilina, absolvent kurzu v ročníku 2016-17


"Hotelierstvo ma vždy lákalo, ale doteraz som s ním mala skúsenosti len zo strany zákazníka - dovolenkára. Rozhodla som sa preto prihlásiť na tento kurz. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Jednotlivé moduly viedli vzdelaní ľudia z praxe s dlhoročnými skúsenosťami, o ktoré sa s nami podelili. Nadobudli sme cenné vedomosti aj skúsenosti. Vyučovanie prebiehalo v príjemnej atmosfére a interiéroch viacerých hotelov. Kurz odporúčam každému, či už máte dlhoročnú prax alebo sa do oblasti hotelierstva chystáte práve vstúpiť. V oboch prípadoch bude pre Vás absolvovanie kurzu obohacujúcou skúsenosťou."

Katarína