Preklady a tlmočenie

Prekladateľské a tlmočnícke služby patria k tradícii spoločnosti PTK-ECHO. Ich kvalitu rozvíjame od roku 1990 a v súčasnosti patríme medzi najvyhľadávanejšie prekladateľské a tlmočnícke agentúry. Medzi prednosti PTK-ECHO patria:

 • kvalitní odskúšaní prekladatelia a tlmočníci s dlhoročnou praxou
 • bezodkladnosť riešenia objednávky
 • spoľahlivosť a garancia termínov
 • individuálna cenová politika
 • vernostný program

Zabezpečujeme kvalitné tlmočnícke služby na rôzne podujatia. Promptne a spoľahlivo sprostredkujeme konsekutivne aj simultánne tlmočenie v rôznych jazykoch a jazykových kombináciách. Spolupracujeme s odskúšanými odborníkmipre danú oblasť, ktorí majú za sebou bohatú tlmočnícku prax. Preferujeme individuálny a ústretový prístup k objednávateľom.

 • preklady rôznych typov dokumentov
 • odborné aj neodborné texty | úradné dokumenty | certifikáty | vysvedčenia | technické preukazy a osvedčenia | pracovné povolenia | doklady o vzdelaní
 • vo všetkých dokumentoch zachovávame pôvodnú úpravu textu! 
 • široká škála jazykov
 • prekladáme do a z približne 30 jazykov, zabezpečíme aj jazykové kombinácie
 • jazykové kombinácie
 • okrem prekladov zo slovenčiny do cudzieho jazyka a naopak samozrejme zariaďujeme aj preklady medzi jazykmi (napríklad z angličtiny do nemčiny alebo z ruštiny do angličtiny a pod.)
 • expresné preklady
 • preklad vyhotovíme aj zo dňa na deň, alebo dokonca aj v ten istý deň (samozrejme, závisí to od rozsahu a náročnosti).
 • súdne preklady
 • sme schopní zabezpečiť súdne overené preklady úradných dokumentov a iných textov
 • príjem a dodanie
 • na základe vzájomnej dohody vám hotový preklad doručíme podľa vašich požiadaviek a v stanovenom čase, pričom formu si   určíte vy (v tlačenej podobe, na diskete, na cd, e-mailom, faxom a pod.); rovnako sme flexibilní v prijímaní prekladov (najmä pre znevýhodnené skupiny – napríklad postihnutých, imobilných, matky/otcov na materskej dovolenke, si pre zadanie prekladu dokážeme prísť aj osobne)
 • špeciálne ceny
 • ponúkame špeciálne ceny pre študentov do 26 rokov, znevýhodnené skupiny (postihnutých ľudí, ľudí na materskej dovolenke, nezamestnaných a pod.)
 • cenová kalkulácia
 • každý náš klient-zadávateľ prekladu má na vyžiadanie nárok na bezplatnú cenovú kalkuláciu ešte pred potvrdením objednávky; v cenovej kalkulácii zohľadňujeme termín dodania prekladu, jeho rozsah a náročnosť textu, prípadne či ide aj o    prácu cez víkend, či je preklad súrny a pod.; na základe cenovej kalkulácie sa klient rozhoduje, či za daných podmienok preklad objedná
 • dodacia lehota
 • preklady vyhotovujeme v termínoch, ktoré si dohodneme zo zadávateľmi-klientami; garantujeme splnenie dodacej lehoty podľa objednávky
 • doplnkové služby
 • k doplnkovým službám patrí štylistická a gramatická úprava textov, korektúry, ako aj prepisovanie textov

Kontaktujte nás:
T: +421-(0)905-531477 | E: preklady@ptkecho.sk