O nás

PTK-ECHO Services je slovenská súkromná vzdelávacia spoločnosť. PTK-ECHO Services je nasledovníkom aktivít PTK-ECHO s.r.o.  v oblasti celoživotného vzdelávania. Tradícia PTK-ECHO siaha do roku 1990. Zakladateľkou spoločnosti je pani PhDr. Elvíra Chadimová – dnes generálna riaditeľka Group PTK-ECHO. Súčasťou Group PTK-ECHO je

 • PTK-ECHO Services s.r.o.
 • Hotel Echo s.r.o.
 • Súkromné slovanské gymnázium

Svoje aktivity PTK-ECHO pani Chadimovej rozvíja tak v Bratislave, ako aj NitreMartine a Kežmarku. Partnermi spoločnosti PTK-ECHO sú mnohé vzdelávacie a profesijné inštitúcie na Slovensku, ako aj v Českej republike a okolitých krajinách. V súčasnosti je PTK-ECHO profesionálna tréningová spoločnosť zameraná na komplexnosť osobnostného rozvoja ľudí.

Naša ponuka

PTK-ECHO ponúka komplexné služby v oblasti jazykového a profesijného vzdelávania, dizajnuje rozvojové riešenia pre firmy a spoločnosti, ktoré sú výsledkom ich potrieb a v súlade s ich víziou a stratégiou.

Naša Jazyková škola PTK-ECHO sa zameriava na firemné jazykové kurzy. Rozumieme jazykovému vzdelávaniu (jazyky učíme už od roku 1990) a sme presvedčení o jeho nutnosti pre prosperitu akejkoľvek spoločnosti. Všetci naši lektori čerpajú z bohatej praxe vo výučbe jazykov pre konkrétne firmy a spoločnosti.

PTK-ECHO Services pokračuje v cennej tradícii prekladateľských a tlmočníckych služieb PTK-ECHO, ktorá siaha do roku 1990. Prekladáme a tlmočíme v rôznych jazykových variantoch, zabezpečujeme kvalitné a pohotové riešenia pre jednotlivcov aj firmy.

Dnešná Profesijná Akadémia PTK-ECHO má svoje korene v rekvalifikačných kurzoch profesijného zamerania akreditovaných Ministerstvom školstva SR z 90-tych rokov. 

Pôvodné portfólio rekvalifikačných kurzov sa dodnes rozšírilo o systematické vzdelávanie v nasledujúcich hlavných odvetviach: 

 • hotel a gastro
 • informačné technológie
 • technika
 • priemysel
 • logistika
 • manažment
 • marketing
 • ekonomika a financie
 • právo
 • jazyky

PTK-ECHO Services zabezpečuje svojim klientom kvalitu vzdelávacích-tréningových programov pestovaných už viac než 20 rokov. Našimi partnermi sú spoločnosti a firmy rôzneho zamerania, ale aj fyzické osoby-samoplatci.