http://http://www.ptkecho.sk/profesijna-akademia.aspx
Group PTK-ECHO (BLOK)
Group PTK-ECHO:
http://

Odvetvia

Odvetvia
Prekladateľské služby PTK-ECHO už viac ako 20 rokov rozvíjame v daných oblastiach a odvetviach:

 

 • banovníctvo
 • farmácia
 • finančníctvo
 • humanitné vedy
 • marketing
 • medicína
 • obchod
 • právo
 • priemysel
 • prírodné vedy
 • technika
          a iné

 

Kontaktujte nás:
T: +421-(0)907-789414 | E: preklady@ptkecho.sk